Այստեղ Դուք կարող եք մուտքագրել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նույնականացման տվյալները՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հիման վրա հրապարակված ցանկերի հետ համընկնումները ստուգելու համար:
Ֆիզիկական անձ
Անուն
Նույնականացման համար
Իրավաբանական անձ